Influensavaccination 2018

/* */

Den 6e november startar vaccineringen mot influensan. Vaccinskyddet hjälper till efter ungefär 2 veckor och håller i 6-9 månader.

Riskgrupper betalar 60kr och övriga 250 kr.

Vaccinering mot influensan

/* */

http://www.1177.se/Vasterbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Influensa/

From 9/11 har vi vaccin mot influensan hemma. Ring eller maila för att boka tid för vaccinering

Riskgrupper samt 65 år och äldre betalar 60kr för sprutan. Övriga betalar 250kr

Grupper som rekommenderas årlig vaccination mot säsongsinfluensa

 • personer över 65 års ålder
 • gravida kvinnor efter graviditetsvecka 16
 • vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  – kronisk hjärtsjukdom
  – kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  – andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  – kronisk lever- eller njursvikt
  – diabetes mellitus
  – tillstånd som innebär kraftigt nedsatt infektionsförsvar på grund av sjukdom eller behandling (se nedan)

Vaccinering

/* */

Pris inkl. stickavgift på 200kr

Twinrix (vuxen) 520 kr
Twinrix (barn) 440 kr
Encepur-Fästing encefalit (vuxen) 420 kr
Encepur-Fästing encefalit (barn) 410 kr
Engrix- Hepatit B (vuxen) 400 kr