Vaccinering mot influensan

/* */

http://www.1177.se/Vasterbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Influensa/

From 9/11 har vi vaccin mot influensan hemma. Ring eller maila för att boka tid för vaccinering

Riskgrupper samt 65 år och äldre betalar 60kr för sprutan. Övriga betalar 250kr

Grupper som rekommenderas årlig vaccination mot säsongsinfluensa

 • personer över 65 års ålder
 • gravida kvinnor efter graviditetsvecka 16
 • vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  – kronisk hjärtsjukdom
  – kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  – andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  – kronisk lever- eller njursvikt
  – diabetes mellitus
  – tillstånd som innebär kraftigt nedsatt infektionsförsvar på grund av sjukdom eller behandling (se nedan)